Ett gott rykte är alltid en bra affär

Ett samarbete med oss innebär en yrkesmässig partner att diskutera press, lobbying, kommunikation och strategiska beslut med. Vi lägger stor vikt på att omsätta strategi till handling. Målet med PR-arbetet är att främja kundens intresseområden och leda till fler och bättre affärer.

Strategiska kommunikationstjänster

Vi har bred erfarenhet av att jobba med förberedande kommunikationsstrategier samt kriskommunikation. Vi erbjuder strategisk rådgivning på ledningsnivå. Vi formulerar organisationens eller företagets kommunikationsmål - internt och externt. Vi tar även fram strategier för kriskommunikation - ett måste när det oförutsedda händer. 

Mediarelationer

Vi vet hur nyhetsredaktioner arbetar och hur nyheter skapas. Och vi delar gärna med oss. Genom att bygga en långsiktig relation med media skapas ett förtroende som är gynnsamt för alla parter. Mediarelationer och presshantering är ett hantverk och genomförandet är unikt för varje tillfälle. 

Public affairs

Public affairs handlar om samhällskontakter och få gehör för olika frågor.  Det handlar om att skapa opinion och om att väcka intresse för en viss fråga. Men det handlar också om reella långsiktiga resultat. Public affairs-arbetet innefattar kartläggning av och kontakt med beslutsfattare, tjänstemän och opinionsbildare. Vi har erfarna och duktiga medarbete som hjälper er att navigera på den opinionsbildande arenan. 

Personlig PR

Efter att ha identifierat det unika erbjuder vi ett strategiskt arbetssätt för individen och dennes personliga PR. Arbetet syftar till att skapa målbilder och långsiktigt jobba med positionering av personer. 

PR-stärkande aktiviteter

Vi är övertygade om att en bra historia berättas vidare. För att stärka ett företag, en idé eller en vilja kan vi rama in det som ni vill kommunicera. Genom event som seminarier, undersökningar, rundabordssamtal, smygläsningar och förhandsvisningar kan vi konkretisera ert budskap. Ett event är effektivt både för att sprida budskap och tongivande personer som kan visa sig vara nyttiga kontakter. 

Sociala medier, webbutveckling och hemsidor

Med hjälp av sociala medier ges företag och organisationer nya och spännande möjligheter att bjuda in till dialog med kunder, intressenter och allmänhet. För att vara synbar för andra och för att helt enkelt hålla kontakten med omvärlden är digital närvaro en självklarhet idag. Vi är av uppfattningen att ett företags digitala profil är en del av ett företags PR. 

Vi erbjuder dels den praktiska digitala utvecklingen med hjälp av våra inhousetekniker, samtidigt kan vi vara er strategiska kommunikationspartner i frågorna som rör den digitala världen. Vi kan rådgöra er om ni bör finnas på Facebook, om Twitter passar dig, om ni bör utveckla en smartphone-applikation och vad er hemsida bör kommunicera. 

Vi hjälper er bygga nätverkslösningar i alla tekniska miljöer, både utveckling av egna webbplatser och implementering av tredjeparts lösningar som Wordpress, Drupal, Joomla och Umbraco. 

CSR

CSR, Corporate Social Responsibility, är förutsättningen för långsiktigt hållbart företagande. Och det är inget annat än good business. Det handlar om förväntningar, etik, ansvar och kommunikation.

Vårt CSR-team stöttar din styrelse, företagsledning eller exekutiva funktion inom företaget med rådgivning och stöd i frågor som rör hållbarhet, etiska riktlinjer,
ägarstyrning och intressentanalys. Allt för att det strukturerade CSR-arbetet
ska bli en integrerad del av affärsstrategin och därmed skapa ett långsiktigt
hållbart och lönsamt företag.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning för att bevaka konkurrenter och marknadsförändringar är viktigt för alla organisationer. Vi hjälper er att hålla koll på omvärlden och erbjuder grundläggande research om marknader och aktiviteter. 

Specialistområden

Politikerveckan i Almedalen

Almedalen är inte bara en politisk arena utan även en central mötesplats för makthavare, informatörer och beslutsfattare. Vi har varit på plats under Almedalsveckan varje år sedan 2006. Almedalsveckan växer för varje år som går och att navigera bland alla tusentals seminarier, samtal och mingel kan vara svårt. Vi har stor kunskap om vad företag och organisationer bör tänka på som arrangör, eller besökare, och vi delar gärna med oss. 

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

Mässan har funnits i ett kvarts sekel och har blivit en självklar del i kultursverige. Över hundra tusen besökare och över tusen journalister besöker mässan varje år. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet av mässan och erbjuder strategiskt rådgivning för er närvaro på mässan oavsett om ni är ett förlag, författare, tidning, föreläsare eller besökare.

 

Bildkommunikation

filmstrip

Dokumentation av event, seminarier och andra sammankomster som film eller fotografi.

Se Showcase